Роботизація бізнес-процесів: приклад реалізованого бізнес-кейсу в банківській сфері

Один з комерційних банків Центрально-Східної Європи, що належить до провідної банківської групи країн Європи, ініціював проект із роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) з метою виконання вимог Національного банку в частині здійснення перевірки боржників в Єдиному Державному Реєстрі.

Передумовою для цього стала Постанова Правління Національного банку, яка мала на меті привести у відповідність до національного законодавства низку питань стосовно порядку відкриття та ведення банківських рахунків клієнтів і зобов’язувала банки надсилати повідомлення до органів державної виконавчої служби про відкриття / закриття рахунків фізичних осіб, інформація про яких внесена до Єдиного Державного Реєстру.

Із метою дотримання нових вимог Національного Банку, Банку слід було у вкрай стислі терміни до визначеної дати здійснити понад 100 000 перевірок (кількість клієнтів), що в еквіваленті вимагало б 473 людино-дні, та надалі здійснювати такі перевірки щоденно (у середньому близько 800 перевірок на день, що в еквіваленті становило б близько 7 000 людино-годин на рік). Тож ініційований Банком RPA-проект мав на меті автоматизацію процесу перевірки боржників в Єдиному Державному Реєстрі за існуючими клієнтами та в подальшому – виконання цього процесу на регулярній основі.

Рішення щодо автоматизації зазначеного процесу за допомогою технології RPA, розроблене компанією «DMS Solutions», дозволило здійснити комплексну автоматизацію процесу перевірки боржників в Єдиному Державному Реєстрі, а саме, автоматизувати процеси:

 • здійснення пошуку в АБС Банку клієнтів, які підпадають під вимогу виконання перевірки Національного Банку
 • здійснення перевірки клієнтів в Єдиному Державному Реєстрі
 • формування по клієнтах з позитивними результатами пошуку листів формату .docx для відповідних виконавчих служб із зазначенням у них фактичних адрес їх розташування й надсилання цих листів на електронну адресу відповідальному працівнику Банку для подальшого їх підпису / скріплення печаткою та поштового відправлення у відповідну виконавчу службу
 • формування та зберігання PDF-файлів з результатами пошуку інформації на порталі Єдиного Державного Реєстру в юридичних справах клієнтів відповідної АБС банку – для подальшого аудиту та відстеження результатів здійсненої перевірки
 • формування звіту про виконану роботу із зазначенням статусу перевірки по кожному клієнту

Рамки проекту:

 • Назва процесу: процес перевірки боржників в Єдиному Державному Реєстрі
 • Задіяні додатки: 3 (три) АБС банку, зовнішній веб-портал, MS Excel, MS Word, корпоративна електронна пошта, мережевий ресурс Банку
 • Обрана RPA-платформа для роботизації: UiPath
 • Метод розгортання роботизації: 1 робот типу attended

Отримані результати:

 • Уникнення додаткових операційних витрат, що в еквіваленті дорівнюють 473 людино-днів
 • Оптимізація операційних витрат, що в еквіваленті дорівнюють близько 7 000 людино-годин на рік щорічно
 • Досягнуто повне дотримання вимог Національного Банку, у т. ч. щодо термінів виконання перевірок і надсилання повідомлень щодо виявлених боржників у відповідні органи державної виконавчої служби
 • Досягнуто 100% автоматизації процесу в рамках затверджених вимог
 • Досягнуто підвищення операційної ефективності на понад 800%
 • Досягнуто 100% точності отриманих даних
 • Тривалість періоду розробки програмного робота в середовищі замовника становила чотири тижні

Таким чином, роботизація процесу перевірки боржників у Єдиному Державному Реєстрі дозволила не тільки його суттєво оптимізувати, підвищивши операційну ефективність, а й допомогла Банку звести до нуля ризики виникнення помилок та істотно заощадити кошти на утримання цього процесу, за лічені місяці, швидко виправдавши вкладені інвестиції у технологію роботизації.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»:
«DMS Solutions» ‒ український розробник програмного забезпечення у сфері електронного документообігу, перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні. DMS Solutions є офіційним Золотим Партнером «UiPath» та реселлером програмного забезпечення «UiPath» в Україні.

Robotic Process Automation Real World Use Case in Banking (Commercial Retail Bank, leading EU-Banking Group)

Commercial Retail Bank that belongs to a leading EU-Banking Group initiated Robotic Process Automation project aimed at satisfying the requirements of National Bank in part of performing debtors information checks and notifying the respective local authorities on debtors which are registered in Single Registry of Ministry of Justice.

RPA Project was aimed at automating the process of performing the debtors checks of all existing clients base (more than 100 000 checks which are in equivalent would have required 473 man-days of human efforts) in order to be in compliance with recent introduced Regulations of National Bank and automating the process on debtors check from end-to-end perspective to be performed on the regular base by covering the following requirements:

 • Checking in the Core Banking Systems the clients who are subject to check as per requirements of National Bank
 • Performing additional check of clients’ base in external Single Registry of Ministry of Justice
 • Preparing notification letters to be sent out as hard copies to respective authorities on debtors which are registered in Single Registry of Ministry of Justice
 • Preparing and storing the PDF-files with check results for further audit and records tracking purposes
 • Preparing reporting on performed checks in scope of each Bank client

RPA Use Case Scope:

 • Process name: debtors check in a single Registry of Ministry of Justice
 • Involved applications: 3 (three) Core Banking Systems, external web-portal, MS Excel, corporate e-mail services, shared drive
 • RPA platform: UiPath
 • RPA deployment setup: attended mode, 1 robot (24/7) performing 100 000 checks to meet National Bank Requirements, 1 robot (24/7) performing regular check procedures as per requirements of National Bank

Benefits and outcomes:

 • Operational cost avoidance (473 man-days / 3 784 man-hours of human efforts saved in scope of performing one time compliance project to meet newly introduced requirements of National Bank)
 • Operational cost reduction (7 000 man-hours of human efforts saved per year in part of meeting the requirements of National Bank on a regular basis)
 • Achieved full compliance with requirements of National Bank
 • Achieved 100% of automation of the target process
 • Operational efficiency increased by more than 800%
 • Achieved 100% of data accuracy of target automated process
 • Development (net) delivery timeline – 4 (four) weeks.

Willing to know more about Robotic Process Automation and what value RPA can bring to your organization, please contact our offices in Hong Kong or Ukraine!

About «DMS Solutions»
«DMS Solutions» is a Technology company delivering Intelligent Automation Solutions. «DMS Solutions» is your professional service partner in the field of Advanced Robotic Process Automation. We leverage Machine Learning and Artificial Intelligence to build a powerful digital workforce for your business to win on the market. We focus on exploring new ways to apply disruptive technologies and recent inventions to bring innovative automation solutions in. We break boundaries and help clients to achieve their strategic goals through delivering next-gen solutions.

«DMS Solutions» is a vendor of Document Management System (elDoc) and Robotic Process Automation (RPA) Service Provider delivering complete and end-to-end RPA solutions. We bring together intelligent RPA platforms and RPA enablement services to drive a greater operational efficiency. We operate globally covering US, EU, and APAC markets and we have offices in Hong Kong and Central East Europe - Ukraine. «DMS Solutions» is an official Gold UiPath Implementation Partner and Re-seller of UiPath products.