Який метод програмування обрати для роботизації бізнес-процесів? (Частина 8)

Хіба ж не цікаво спостерігати, як програмний робот наслідує дії користувачів, зокрема як здійснює операції на рівні інтерфейсу користувача (User Interface, UI) у такий же спосіб, як це робить людина? Безперечно. Однак чи це є найефективнішим способом використання можливостей програмних роботів? Не це питання немає однозначної відповіді, особливо коли воно адресується розробникам, які звикли застосовувати програмний метод автоматизації в розробці програмного забезпечення.

Що ж у загальних рисах означають згадані методи роботизації бізнес-процесів:

 • програмний метод автоматизації (background programming method): ваш програмний робот здатний обробляти операції / отримувати необхідні дані, використовуючи прикладний програмний інтерфейс (Application Programming Interface, API) цільових додатків;
 • автоматизація на рівні інтерфейсу (UI programming method): ваш програмний робот здатний виконувати операції, зчитувати та обробляти масиви даних будь-яких цільових додатків без фактичного програмного доступу до них та здійснювати такі операції на рівні інтерфейсу користувача.

Оскільки питання вибору методу програмування роботів є доволі актуальним для проектних команд, які працюють над створенням програмних роботів (TaskBot), буде корисно розглянути деякі «за» і «проти» обох методів, перш ніж проектувати алгоритми роботи програмних роботів.

Опрацювання процесів / даних на програмному рівні

Переваги:

 • ефективне використання можливостей програмного робота: здійснення операцій на програмному рівні відбуватиметься набагато швидше (у 5-10 разів) порівняно з тими самими операціями, які б виконувалися програмним роботом на рівні інтерфейсу користувача;
 • менша вірогідність помилки / відмови програмного робота, оскільки програмний робот здійснюватиме операції, використовуючи API, й у випадку внесення незначних змін в інтерфейс користувача це не вплине на його працездатність;
 • програмний метод надає більші можливості для розробників RPA передбачати та, відповідно, мінімізувати випадки можливих помилок.

Недоліки:

 • обмежена візуалізація для бізнес-користувачів, оскільки програмний робот здійснює операції на програмному рівні й, відповідно, деякі операції / кроки процесу не видимі для них. До того ж бізнес-користувачу знадобиться деякий час, щоб зрозуміти причини зупинки або відмови програмного робота і перевести логіку програмування на доступну для людського розуміння мову;
 • додаткові витрати часу та трудомісткість: розробнику RPA, безумовно, знадобиться більше часу, щоб зрозуміти логіку бізнес-процесу (складні розрахунки, принципи калькуляції та звірки даних) з метою коректного програмування алгоритмів.

Ключові моменти:

 • щоб застосувати програмний метод автоматизації для створення роботів, вам буде потрібний API цільових додатків;
 • перевагою буде ваш попередній досвід з автоматизації бізнес-процесів / написання скриптів;
 • для одиничних цілей вам насправді не буде потрібно використовувати платформу RPA рівня enterprise для створення програмного робота, оскільки це стандартний метод автоматизації бізнес-процесів / написання скриптів.

Опрацювання процесів / даних на рівні інтерфейсу користувача

Переваги:

 • більша візуалізація для бізнес-користувачів, оскільки вони можуть бачити як і що виконує / опрацьовує програмний робот на кожному кроці процесу. Відповідно, цей метод надає більші можливості оперативно відключити / згорнути програмного робота й повернути операції (дії) бізнес-користувачу, коли це необхідно / за надзвичайних ситуацій;
 • як розробнику RPA вам не потрібно витрачати багато часу, щоб зрозуміти логіку бізнес-процесу для програмування робота, а просто імітувати дії користувача.

Недоліки:

 • неефективне використання можливостей програмного робота: здійснення операцій на рівні інтерфейсу користувача триватиме набагато довше порівняно зі здійсненням роботом тих самих операцій на програмному рівні;
 • вища вірогідність помилок / відмов програмного робота: у випадку незначних змін на рівні інтерфейсу користувача (розташування кнопки, зміна шрифту, дизайну та ін.) програмний робот, імовірно, не зможе здійснити необхідні операції.

Ключові моменти:

 • якщо програмний робот потребує взаємодії з деякими додатками, вбудованими у ваші цільові додатки, або передати результати у визначений шаблон додатку, в якому робот працював, варто застосувати програмування на рівні інтерфейсу користувача, щоб спростити передачу;
 • метод програмування на рівні інтерфейсу користувача корисний, коли у вас виникають труднощі з доступом до ваших цільових додатків через API або API не доступний як такий;
 • деякі платформи з RPA рівня enterprise не підтримують метод програмування на background’і, тож UI- метод є у цьому випадку єдиним можливим.

Відповідно, якщо постане питання, який метод обрати для створення програмного робота в контексті вашого RPA-проекту, вибір цілковито залежатиме від ваших процесів та особливостей вашого середовища, як також і від навичок розробників RPA.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»: DMS Solutions - провайдер технології Robotic Process Automation (RPA), який надає повний спектр RPA рішень. Ми - перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні.

Дивіться наше відео про те, як програмні роботи обробляють дані на програмному рівні та на рівні інтерфейсу користувача!