Роботизація бізнес-процесів: технологічні пастки в RPA-проектах (Частина 9)

Існує чимало стратегічних рекомендацій щодо того, як структурувати програми з роботизації бізнес-процесів з метою досягнення передових результатів, зокрема як будувати структуру функціонування RPA, формувати й розвивати компетенції з роботизації, визначати та встановлювати ролі та обов’язки в рамках RPA-проектів, посилювати функцію управління змінами під час розгортання проектів з роботизації бізнес-процесів, застосовувати Lean- та Agile-підходи в RPA й ін. Однак не так часто доводиться чути про технологічні пастки в RPA-проектах, у які може потрапити будь-яка RPA проектна команда, та підходи, які допомогли б направити RPA-проект у правильне русло. Саме тому дуже важливо означити основні ключові технічні моменти, з якими може зіштовхнутися ваша проектна команда під час розгортання RPA. Поданий нижче перелік, звісно, не претендує на повноту, оскільки багато питань з’являтиметься в процесі роботи – залежно від специфіки середовища, в якому ви будете працювати та низки технологій та платформ, які будете використовувати в RPA-проекті. Найрозповсюдженіші технічні моменти, на які слід звернути увагу, можна звести до таких п’яти позицій:

  • Стандарти і принципи кодування RPA. Незалежно від того, яку RPA-платформу ви використовуватиме або наскільки велика ваша команда розробників, дуже важливо первісно погодити в рамках останньої стандарти й принципи кодування для забезпечення точності коду вашого програмного робота. Тут ми не зробимо відкриття у світі програмування, оскільки це доволі стандартний підхід, який досить давно застосовується у світовій практиці автоматизації процесів та інжинірингу. Враховуючи той факт, що створення програмного робота є також частиною автоматизації, відповідно, усі базові принципи, які застосовуються для класичної автоматизації, також мають використовуватися для роботизації процесів, а саме: принцип «не повторюй себе» (Don’t Repeat Yourself, DRY), загальні угоди про найменування (naming conventions), найменування змінних (naming variables), коментування (commenting), портативність (portability) та ін.
  • Методи програмування RPA. Існує два ключових методи для створення програмного робота: метод програмування на рівні інтерфейсу користувача (UI) та програмний метод (background). Перш ніж створювати структуру і карту процесу програмного робота, слід визначитися, який метод програмування буде застосовуватися для конкретного процесу. Вибір найбільш відповідного методу залежатиме від RPA-платформи та можливостей сторонніх додатків, які використовуватимуться, процесів і особливостей середовища, а також від бачення кінцевим користувачем способу обробки даних програмним роботом: на програмному рівні або ж на рівні інтерфейсу користувача.
  • Безперервність процесу RPA. Що може бути гірше, ніж втратити всі ваші напрацювання зі створення коду саме тоді, коли треба перенести роботизований процес із тестового у продуктивне середовище? Дійсно, дуже прикро визнавати, що створений код втрачений через неефективне налаштування резервної копії даних. Середовище розробки RPA повинно бути налаштоване таким чином, щоб гарантувати 100% доступність й цілісність даних первинного коду для забезпечення безперервності процесів протягом розгортання вашого RPA-проекту. Буквально кажучи, коли ваша проектна команда розробляє програмного робота, весь первинний код, що був поміщений у репозиторій, має зберігатися в додатковому сховищі даних, яке резервується у визначені проміжки часу (наприклад, кожну годину).
  • Система керування та контролю коду RPA. Система керування версіями (Version Control System, VCS), зокрема SVN або Git, є основою будь-якого проекту з розробки програмного забезпечення, включаючи розробку програмних роботів. Відсутність системи керування версіями, правильно інтегрованої у ваш проект і в середовище розробки RPA, може призвести до нецілісності коду та, відповідно, до низької якості результатів, а також потребуватиме додаткових зусиль з боку головного розробника RPA зі зведення проміжних результатів робіт розробників в одне ціле. Тож, перш ніж розпочати роботи з розробки, під час налаштування середовища розробки RPA обов’язково слід передбачити, щоб у вашому центрі управління RPA була належним чином встановлена система керування версіями.
  • Принципи перехідного коду RPA. Не буде нічого дивного в тому, якщо клієнт скаже вам на певному етапі, що ваші середовища – розробки, тестове і продуктивне – є різними. Для вирішення цієї проблеми та з метою ефективного керування середовищами слід використовувати конфігураційні файли, де будуть збережені всі необхідні відмінності.

Перелічені технічні моменти є лише верхівкою айсберга, з якою віч-на-віч може зіштовхнутись будь-який розробник RPA. Щоб бути певним, що ваш результат RPA є керованим, виконаним вчасно та якісно, у вашій проектній команді повинні бути люди з відповідними технічними навичками для забезпечення повноцінного втілення всіх можливостей RPA.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»: DMS Solutions - провайдер технології Robotic Process Automation (RPA), який надає повний спектр RPA рішень. Ми - перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні.

Дивіться наше відео про те, як програмні роботи обробляють дані на програмному рівні та на рівні інтерфейсу користувача!