Інтелектуальне зчитування даних (Intelligent Data Capture): скористайтесь усіма перевагами технологій інтелектуального розпізнавання документів

Документообіг сьогодні скрізь і повсюди. Багато організацій по всьому світу щодня обмінюються паперами та даними – випускають та отримують величезні обсяги документів для здійснення найрізноманітніших бізнес-операцій. Обробка цих документів вручну нерідко викликає помилки й тягне за собою значні та постійно зростаючі операційні витрати для підприємств. Тому організації змушені шукати альтернативні шляхи роботи з документами та впроваджувати рішення з інтелектуальної обробки документів, які дозволяли б значно пришвидшити цей процес, забезпечити конкурентні переваги бізнесу на ринку та стимулювати його подальше зростання.

Як же правильно підібрати автоматизовану платформу, яка дозволила б бізнесові прискорити цифрові трансформації з найпершого дня в правильному напрямку та давала б можливість масштабувати автоматизацію без обмежень? Це один з найрозповсюдженіших викликів, з якими стикаються організації сьогодні. Тож доречно буде перерахувати ключові критерії, які є надзвичайно важливими у виборі правильної та відповідної до сучасних потреб автоматизованої платформи для інтелектуального зчитування даних.

Що таке інтелектуальне зчитування даних?

Це інтегровані автоматизовані можливості, засновані на когнітивних технологіях, що дозволяють виявляти та зчитувати необхідну інформацію / дані з відсканованих та цифрових документів будь-якого типу та характеру з можливістю подальшої постобробки, перехресної перевірки даних та можливістю управляти ними.

З яких типів документів можна зчитувати дані?

Асортимент таких типів документів – найрізноманітніший. Рішення для інтелектуального зчитування даних не повинні обмежуватися лише можливістю зчитування даних з рахунків. Щоб забезпечити реальну цінність справжньої автоматизації, організаціям варто розглянути можливість вибору такої автоматизованої інтелектуальної платформи для обробки документів, яка не залежить від типу документів, що дозволить бізнесу, своєю чергою, масштабувати автоматизацію для різних функцій і процесів. Нижче ми перерахуємо найпоширеніші типи документів, однак перелік не обмежується лише ними і може бути розширений. Справжнє інтелектуальне рішення для обробки документів здатне обробляти та зчитувати дані з: банківських виписок, фінансових звітів, документів, що посвідчують особу, аплікаційних форм, сертифікатів та дипломів про освіту, реєстраційних документів компанії, декларацій, каталогів продукції, бланків скарг, форм бронювання, документів про результати успішності, проїзних документів, податкових форм, комунальних рахунків, квитанцій, рахунків-фактур тощо.

Які ключові можливості інтелектуального зчитування даних?

У справжньому інтелектуальному рішенні для обробки документів одразу ж за замовчуванням повинні бути доступні найрізноманітніші автоматизовані можливості, зокрема: покращення якості зображень, автоматизована класифікація документів, пакетна обробка документів, верифікація документів, можливості управління документами, no code автоматизація документообігу, аналітика, моніторинг, контроль доступу, архівування документів тощо. Зокрема, для інтелектуального зчитування даних існують такі ключові субавтоматизовані можливості, які вважаються надзвичайно важливими, якщо метою організації є масштабування автоматизації для різних функцій і процесів:

Обробка багатосторінкових файлів, що містять кілька типів документів

Автоматизована можливість, яка дозволяє зчитувати цільові дані навіть з консолідованих файлів, що містять різні типи документів та охоплюють сотні сторінок (у т. ч. з табличними даними, які динамічно розташовуються на декількох десятках сторінок).

Підтримка різноманітних типів документів

Зчитування даних не обмежується отриманням даних лише з рахунків. Рішення для інтелектуальної обробки документів має бути здатним зчитувати дані з різних, навіть найскладніших типів і форм документів.

Очистка та постобробка отриманих даних

У деяких випадках зчитані дані можуть не приносити бізнесу особливої користі для виконання ключових операцій, а тому ці дані повинні бути уніфіковані, очищені та синхронізовані перед подальшою обробкою. Очистка і постобробка даних дозволяють досягти вищої швидкості комплексної обробки документів за рахунок виключення людського втручання.

Перехресна перевірка та верифікація отриманих даних

Для досягнення більшої цілісності отриманих даних зчитані дані також мають пройти перехресну перевірку та верифікацію зі значеннями (записами), критично важливими для прийняття рішень. Автоматизована перехресна перевірка та верифікація даних дозволяє бізнесу краще управляти цифровими трансформаціями.

Підсумки:

Перераховані вище можливості – це лише верхівка айсберга. Організації, які прагнуть впровадити інноваційні рішення для інтелектуальної обробки документів, мають обрати таке автоматизоване рішення, яке з найпершого дня надає готові можливості інтелектуальної обробки документів, що дозволить скерувати розвиток бізнесу в правильному напрямку без накладання обмежень. Правильне автоматизоване рішення для інтелектуальної обробки документів допоможе організаціям здійснити більшість технологічних змін, підвищити операційну ефективність та прискорити зростання. Справжня інтелектуальна автоматизація допоможе вирішити найбільш критичні проблеми бізнесу.

Бажаєте перевірити, як інтелектуальне зчитування даних з документів працює на практиці? – отримайте безкоштовну пробну версію elDoc!

Про «elDoc»

«elDoc» – інтегрована інтелектуальна автоматизована платформа для розуміння документів, автоматизації процесів документообігу та управління контентом з будь-якого робочого місця. «elDoc» – це рішення корпоративного рівня, доступне як SaaS та on-prem, для комплексної інтелектуальної обробки документів (Intelligent Document Processing) та управління бізнес-процесами (Business Process Management). elDoc оснащений когнітивними технологіями (штучним інтелектом, комп’ютерним баченням), які допомагають інтелектуально зчитувати дані зі сканованих та цифрових документів будь-якої складності з подальшою їх комплексною обробкою.

Про «DMS Solutions»

Компанія «DMS Solutions» – розробник інтегрованої інтелектуальної автоматизованої платформи для розуміння документів, автоматизації процесів документообігу та управління контентом з будь-якого робочого місця – «elDoc».
Ми – перший український провайдер рішень у сфері інтелектуальної обробки документів (Intelligent Document Processing). Ми використовуємо технології комп’ютерного бачення, машинного навчання та штучного інтелекту з метою створення потужної цифрової робочої сили для забезпечення конкурентних переваг вашого бізнесу на ринку. «DMS Solutions» є офіційним глобальним Advanced Technology UiPath Alliance Partner та Technology Blue Prism Alliance Partner у сфері інтелектуальної обробки документів (Intelligent OCR).