Robotic Process Automation: приклади реалізованих проектів (Частина 3)

В попередніх частинах циклу про Robotic Process Automation ми розібрались що це за технологія та в яких випадках її застосування є найбільш доцільним. В цьому матеріалі настала черга розглянути декілька практичних кейсів з нашого особистого досвіду.

Кейс 1. Реконсиліація ностро-рахунків інвестиційного банку 
Один з інвестиційних банків у пошуках можливості подальшої автоматизації своїх бізнес-процесів звернув увагу на щоденні задачі з реконсиліації розходжень за ностро-рахунками. Цей процес був повністю ручним, трудомістким та виконувався регулярно, тобто був ідеальним кандидатом на роботизацію.
Бізнес-процес виконувався щоденно одним працівником бек-офісу з 09.00 до 13.00 та складався з наступних етапів:

  • Щоденна консолідація усіх розходжень за ностро-рахунками, що проводилася вручну працівником бек-офісу. Працівник вивантажував дані з різних систем та консолідував їх, звіряючи нові розходження та розходження за попередні періоди, а також відмічав ті розходження, які довгий час знаходились у незакритому стані.
  • Після консолідації працівник бек-офісу визначав (керуючись встановленими правилами) якому структурному підрозділу банку належать ті чи інші розходження за ностро-рахунками та відсилав дані щодо розходжень на подальше розслідування.

Роботизація цього процесу дозволила цілком його автоматизувати та скоротити час на обробку розходжень до 35 хвилин. Ще одним значним ефектом роботизації стало виключення помилок, що періодично виникали.

Кейс 2. Облік та зведення балансу в бек-офісі дистриб’ютора аксесуарів
Присутній в усьому світі виробник та дистриб’ютор аксесуарів стикнувся з необхідністю автоматизувати процес  зведення балансу відвантажених та проданих матеріальних цінностей. Процес складався з наступних етапів:

  • Щомісячно фінансовий департамент регіонального офісу отримував від роздрібної мережі (приблизно 50 магазинів по регіону) зведену звітність щодо відвантаженої та реалізованої продукції. Зведення надходили в різних форматах Excel та містили різну логіку розрахунку показників.
  • Чотири працівники фінансового департаменту раз на місяць проводили реконсиліацію отриманих від роздрібної мережі даних з даними, що були завантажені в облікові системи. Для цього працівники фінансового департаменту вивантажували дані з облікових систем та проводили їх ручну звірку з даними, отриманими від роздрібної мережі магазинів.

Цей процес обліку і зведення займав близько 2 годин для опрацювання одного магазину мережі, що в сумі давало близько 100 людино-годин на всю роздрібну мережу дистриб’ютора у регіоні. Процес був настільки трудомісткий, що середній рівень помилок при опрацюванні складав 30%.
Передача цієї задачі роботам дозволила скоротити час зведення балансу до 9 хвилин, знизила до нуля ризик виникнення помилок та вивільнила людський ресурс для вирішення інших важливих задач фінансового департаменту компанії.

Кейс 3. Обробка заяв на відшкодування в страховій компанії 
Обробка заяв на відшкодування– невід’ємна частина бізнесу страхової компанії. Швидкість та точність обробки заяв прямим чином впливає на задоволеність клієнтів компанії, і саме тому один з провідних страхувальників азіатсько-тихоокеанського регіону з ентузіазмом відгукнувся на пропозицію роботизувати ту частину бізнес-процесу, що була найбільш трудомістка. Процес був побудований наступним чином:

  • Потік заяв в бек-офісі страхової компанії складав від 70 до 125 заяв на день. Всі ці документи надходили у паперовому вигляді, після чого сканувалися та відправлялися до архіву клієнтських справ.
  • Після сканування документів, працівник бек-офісу вручну вносив дані зі сканованого документу в облікові системи компанії для подальшого аналізу іншими структурними підрозділами. Ця операція займала близько 11 хвилин для кожного страхового випадку.

Впровадження роботизації із застосуванням технології розпізнання образів (OCR) дозволило скоротити часові витрати до 1,5 хвилини на одну справу, дозволивши автоматизувати процес зчитування інформації зі сканованого документу, внесення інформації в облікові системи та архівування документів за заданими правилами. Всі справи, в яких робот не зміг повністю зчитати усі дані з використанням технології розпізнавання образів (OCR), згідно з правилами відмічалися ним як «виключення» та перенаправлялись на ручну обробку у спеціальну групу, яка далі займалася аналізом таких справ. За досвідом практичного використання роботів, відсоток «виключень» склав 8-10% від загального обсягу запитів на відшкодування. Таким чином, роботизація дозволила автоматизувати процес на 90%, підвищивши якість обробки та значно його прискоривши.

Як можна бачити з наведених бізнес-кейсів, технологія Robotic Process Automation допомагає однаково успішно автоматизувати процеси у різних сферах економіки. Відмінною особливістю усіх впроваджень є автоматизація монотонних та повторюваних задач, що виконуються працівниками вручну. А результатом роботизації є зрозстання продуктивності, виключення помилок та вивільнення персоналу для виконання більш складних та креативних завдань. У четвертій частині циклу статей про Robotic Process Automation ми поговоримо про перспективи розвитку технології та її моральні аспекти.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка звертайтесь в наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»: DMS Solutions - провайдер технології Robotic Process Automation (RPA), який надає повний спектр RPA рішень. Ми - перший український провайдер послуг в сфері роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні. Дивиться наше відео про те, як програмні роботи виконують функції бек-офісу!