Роботизація бізнес-процесів: чи вигідний бізнесу аутсорсинг роботизації? (Частина 16)

Технологія роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) є одним з найефективніших інноваційних рішень для оптимізації процесів та зменшення видатків на їх утримання.

Напевно, не одна організація, яка приймала рішення щодо реінжинірингу своїх бізнес-процесів шляхом впровадження технології роботизації бізнес-процесів, поставала перед дилемою: чи будувати свій власний центр компетенції з роботизації бізнес-процесів чи, можливо, передати функцію розробки, управління змінами та підтримку програмних роботів спеціалізованим організаціям? На перший погляд, може здатися, що економічно вигіднішою буде опція, за якої організація самостійно буде автоматизувати бізнес-процеси, покладаючись на власні людські ресурси, – бізнес-аналітиків та ІТ-фахівців компанії, без залучення сторонніх організацій.

Однак чи є ця опція раціональною у довгостроковій перспективі? Відповідаючи на це питання, слід розглянути наступні компоненти, у які необхідно інвестувати організаціям для успішного розгортання проектів з роботизації бізнес-процесів:

  • Фахівці. Перш за все компаніям потрібно буде інвестувати в пошук, найм та утримання відповідних фахівців. Як свідчить досвід, для підготовки кваліфікованого RPA-інженера знадобиться не менше, як півроку, а зрілого RPA-аналітика – понад 2 роки. Враховуючи той факт, що технологія є новою для ринку, готових спеціалістів відповідного профілю на ринку праці знайти доволі важко, а їх утримання коштуватиме організації значно більше порівняно з іншими фахівцями із суміжних областей.
  • Наявність та розвиток бази знань. Світовий ринок RPA-технологій невпинно розвивається, і техніки та методи роботизації постійно вдосконалюються. Постачальники RPA-платформ останнім часом активно працюють над посиленням когнітивних функцій своїх програмних продуктів, зокрема використанням технологій машинного навчання (Machine Learning) та штучного інтелекту (Artificial Intelligence). А це, своєю чергою, потребуватиме постійного підвищення рівня компетенції працівників, проходження відповідних тренінгів, підвищення своєї кваліфікації і под., що вимагатиме додаткових витрат для організації. Крім того, необхідно врахувати, що профільні організації завжди будуть на декілька кроків попереду, оскільки для них це є основним бізнесом, у розвиток і підтримку якого вкладається багато зусиль та інвестицій.
  • Наявність та розвиток підтримки управління програмними роботами. У довготерміновій перспективі організації слід буде також інвестувати в управління програмними роботами та в технічну підтримку впроваджених RPA-технологій, що постійно розвиваються.

Тож чи доцільно організації виділяти спеціальні ресурси для створення власного центру компетенції RPA, якщо роботизація бізнес-процесів не є профільним видом її діяльності? Чи не доречніше буде скерувати цей час і зусилля на покращення власних продуктів і послуг, а справу роботизації доручити професіоналам, які спеціалізуються у цій галузі, володіють належним досвідом, глибокими знаннями технологій і відповідними професійними навичками? Як показує практика, не спеціалізовані для конкретної бізнес-структури завдання доцільніше передавати відповідним аутсорсинговим компаніям, які виконають їх швидше, ефективніше та з гарантовано найкращим результатом.

Основними перевагами аутсорсингу роботизації бізнес-процесів є, зокрема, такі:

  • Доступ до висококваліфікованої команди RPA-спеціалістів. Аутсорсинг RPA-рішень дозволяє отримати негайний доступ до висококваліфікованих ресурсів для запуску проекту з роботизації бізнес-процесів. Фахові RPA-аналітики, для яких роботизація бізнес-процесів є щоденним звичним заняттям, швидко та якісно зроблять оцінку бізнес-процесів, визначать пріоритети роботизації, допоможуть вирішити питання вибору RPA-платформи та підібрати унікальне RPA-рішення для кожного конкретного випадку і процесу, який роботизуватиметься, а також забезпечать належну технічну підтримку й консультування під час та після реалізації RPA-проекту. Аутсорсинг необхідних навичок RPA-розробників дозволить отримати доступ до використання уже наявного досвіду та можливостей спеціалізованої команди сертифікованих фахівців, що вже пройшли відповідний вишкіл у RPA-технологіях і мають у своєму портфоліо чимало прикладів успішно реалізованих проектів.
  • Швидке та ефективне впровадження роботизації бізнес-процесів. Звернення до постачальника аутсорсингу з роботизації бізнес-процесів, орієнтованого передусім на кінцевий результат, дозволить гарантовано досягти максимальної ефективності від її впровадження, зробити швидкий старт RPA-проекту та вчасне й успішне його завершення.
  • Можливість сконцентруватись на своєму основному бізнесі. Віддавши RPA-проект на аутсорсинг, організація має можливість скерувати свої наявні трудові ресурси на вирішення власних профільних стратегічних завдань – удосконалення своєї продукції, послуг і т. под., що, безперечно, принесе бізнесу значно більше користі.
  • Заощадження коштів. Передача RPA-проекту на аутсорсинг фахівцям з роботизації дозволить уникнути тривалого блукання манівцями у пошуку потрібного RPA-рішення, зайвих хибних кроків при впровадженні роботизації, а відтак вбереже компанію від зайвих витрат.
  • Прозорість витрат. Аутсорсинг дозволяє компаніям уникати неконтрольованих нецільових затрат. Організація вивільняє свій капітал, щоб інвестувати його в іншу частину свого бізнесу й платить тільки за те, що використовує, коли в цьому є безпосередня необхідність. Таким чином аутсорсинг забезпечує більшу гнучкість проектам з роботизації бізнес-процесів та ефективніше використання ресурсів при її впровадженні.

Поза сумнівом, аутсорсинг є найкращим і перевіреним шляхом до впровадження інновацій в організаціях будь-якого масштабу. Особливо, коли йдеться про такі серйозні й відповідальні проекти, як роботизація бізнес-процесів, – проекти, що потребують професійного підходу та залучення досвідчених і компетентних профільних фахівців.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»:
«DMS Solutions» ‒ український розробник програмного забезпечення у сфері електронного документообігу, перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні.