Роботизація бізнес-процесів: приклад реалізованого бізнес-кейсу у сфері виробництва

Як ви думаєте, наскільки можна покращити продуктивність бек-офісних процесів шляхом запровадження інноваційної технології роботизації (Robotic Process Automation, RPA) та заміни ручних процесів на автоматизовані? У 2-3, а можливо, у 5-7 разів? Наш досвід показує, що підвищення операційної ефективності в 7 разів – це ще не крайня верхня межа можливостей програмних роботів. У 20 разів – саме настільки вдалося збільшити продуктивність бізнес-процесів шляхом програмної роботизації для одного з наших клієнтів – найбільшого у світі виробника й дистриб’ютора продукції та аксесуарів найвідоміших світових брендів високої моди.

У розгалуженій мережі наявних у всьому світі торгівельних представництв клієнта, яка налічує загалом близько 15 тис. співробітників, існувало чимало ручних трудо- і часомістких процесів та операцій у галузі фінансів та постачання. Фінансовий департамент мав клопіт із щомісячними рутинними процесами обліку та звірки балансу широкої роздрібної мережі компанії з даними внутрішніх облікових систем, що досі виконувалися працівниками департаменту вручну (переважно із застосуванням додатку «Excel»). До того ж, згадані процеси не були стандартизовані в різних країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що створювало додаткові передумови для виникнення помилок, а відтак і зволікань через їх усунення. Справлятися з постійно зростаючими обсягами операцій, утримуючи належний рівень конкурентоздатності, ставало дедалі важче без залучення додаткових людських ресурсів або ж роботизації цих процесів.

Зваживши на переваги, які відкриває технологія RPA для підвищення операційної ефективності та скорочення операційних витрат, клієнт прийняв позитивне рішення щодо роботизації згаданих процесів. За здійсненими підрахунками, виправдання інвестицій у RPA – досягнення позитивного ROI (Return on Investment) – можна було чекати уже за 6 місяців. Для здійснення роботизації клієнт обрав платформу одного з провідних світових провайдерів програмного забезпечення у сфері роботизації бізнес-процесів «Automation Anywhere». Тривалість періоду впровадження становила 3-4 тижні на один процес. Відтак, обрані процеси було повністю автоматизовано.

Роботизація дозволила не тільки скоротити час опрацювання процесів, а й істотно підвищити їх ефективність за рахунок виключення помилок, яких неможливо було уникнути через залучення людського чинника до виконання одноманітних і повторюваних дій. Так, процес, який у співробітників компанії займав раніше у середньому 20 годин на місяць, вдалося скоротити завдяки його роботизації до 60 хвилин, а коефіцієнт помилки зменшити до мінімуму (з 27% до 0%). Такий результат є і справді вражаючим прикладом покращення операційної ефективності завдяки програмній роботизації. Тепер вивільнений час задіяних у цих процесах працівників може бути скерований на вирішення більш складних, аналітичних завдань з більшою доданою вартістю, що обіцяє замовникові ще більше вигід від роботизації у довгостроковій перспективі.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»:
«DMS Solutions» ‒ український розробник програмного забезпечення у сфері електронного документообігу, перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні.