Роботизація бізнес-процесів: практична реалізація процесу (Частина 5)

В цьому матеріалі ми розглянемо практичний приклад роботизації одного з найрозповсюджених бек-офісних бізнес-процесів: зведення залишків/розходжень (reconciliation). В якості засобу програмної роботизації буде використана RPA платформа компанії UiPath.

Задача

Отже, припустимо, що нам необхідно звести залишки/розходження за транзакціями певного банкомату. При цьому в якості джерела даних у нас виступають АБС (автоматизована банківська система, core banking system) та облікова система процесінгу.

З АБС ми отримуємо набір даних за транзакціями:

 • дата/час транзакції;
 • ідентифікатор пристрою;
 • сума транзакції;
 • статус транзакції (успішна чи ні).

З процесінгу ми отримуємо інформацію за циклом:

 • час завантаження касети;
 • сума, що була завантажена;
 • час розвантаження касети;
 • сума, що була розвантажена.

Для визначеного банкомату за певний цикл завантаження/розвантаження необхідно порахувати, чи відповідає сума транзакцій різниці між завантаженою та розвантаженою сумами. Підготовлений звіт за цикл відправити електронною поштою відповідальному працівникові.

Похідні дані

Створимо два файли із довільними даними (Processing.xlsx та CoreBanking.xlsx), що будуть схожі на реальні значення. Для цього скористаємося MS Excel та функцією «RANDBETWEEN». Отримані файли будуть імітувати дані, імпортовані з облікових систем банку та процесінгу. Для більш повної демонстрації можливостей роботу, файли з даними розташуємо на FTP сервері.

Метод розв'язання

Для розв'язання задачі нам, вочевидь, потрібно отримати з файлу процесінгу час початку та закінчення циклу, тобто час завантаження та розвантаження касети та суму, яка була видана з касети. Потім вибрати усі успішні транзакції за той самий період з файлу АБС, підсумувати їх, та порівняти із сумою, що була видана з касети. Найбільш простим способом вбачається застосування MS Excel. І перший метод автоматизації саме так і реалізовано: робот виконує дії, які виконувала би людина, вирішуючи задачу зведення залишків за допомогою MS Excel.
Нижче наведений відеоролик, що демонструє похідні дані, запуск роботу та кроки роботу за процесом:

 • отримання файлів даних з FTP серверу;
 • опрацювання даних в MS Excel;
 • формування звіту за отриманими результатами звірки та відправка звіту електронною поштою.

З відеоролика можна бачити, що швидкість виконання операцій роботом в декілька разів більша у порівнянні із діями працівника бек-офісу. А якщо ми масштабуємо задачу до розмірів реальної мережі банкоматів крупного українського банку (декілька тисяч пристроїв), то стане зрозуміло, що використання роботів може зекономити сотні людино-годин та вивільнити працівників під більш важливі задачі.
Але і це не межа можливостей технології RPA. Насправді, усі продемонстровані операції були виконані на рівні інтерфейсу додатків (MS Internet Explorer, MS Excel, MS Outlook) тільки для того, аби ви розуміли, які дії виконує робот і в який послідовності. В реальному проекті всі ці дії робот може виконувати в фоні. Тоді реалізація нашого тестового бізнес-процесу буде виглядати так:

Як можна бачити з відеоролика, підсумком роботи програмного роботу в обох випадках є звіт за результатами звірки, що був надісланий електронною поштою.
За реалізацією цього тестового бізнес-процесу ми можемо відмітити усі ключові переваги використання технології RPA:

 • Незмінність ІТ ландшафту. При автоматизації існуючи бізнес-системи не модифікувалися та не інтегрувалися з третіми системами;
 • Швидкість впровадження. Розробка роботу під схожу реальну задачу займає декілька днів;
 • Швидкий та зрозумілий результат. Роботизація першого ж процесу дає економію часу та вивільнення працівників під задачі із більшою доданою вартістю.

Також хотілось би відзначити, що можливості технології RPA значно ширші за автоматизацію тих операцій, які були представлені в даному тестовому процесі. В наступних блогах ми розглянемо ще декілька реалізацій найбільш типових сценаріїв використання програмних роботів.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка звертайтесь в наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»: DMS Solutions - провайдер технології Robotic Process Automation (RPA), який надає повний спектр RPA рішень. Ми - перший український провайдер послуг в сфері роботизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA) та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні. Дивиться наше відео про те, як програмні роботи виконують функції бек-офісу!