Роботизація бізнес-процесів vs. традиційні підходи до підвищення операційної ефективності

Сучасні інноваційні технології кардинально змінюють бізнес-ландшафт. У таких умовах організації, які ставлять за мету зберегти свої конкурентні переваги на ринку та прискорити зростання, неминуче змушені швидко адаптуватися та змінювати способи й методи своєї діяльності, відповідно до яких вони працювали досі.

Традиційні підходи до підвищення операційної ефективності, які застосовуються нині в бізнесі, уже досягли свого найвищого рівня зрілості і тепер надають усе менше й менше потенційних вигід. Тож стає все більш очевидним, що бізнес повинен шукати нові передові підходи, спрямовані на підвищення операційної ефективності та зниження операційних витрат. Одним із таких проривних інноваційних підходів, який дозволяє бізнесу стрімко скоротити операційні витрати та значно підвищити продуктивність операційної діяльності, є роботизація бізнес-процесів (Robotic Process Automation, RPA).

Про сутність та особливості технології роботизації ми вже писали в наших попередніх публікаціях. Ця унікальна у своїй суті технологія дозволяє автоматизувати повторювані, максимально структуровані й основані на чітких правилах процеси і задачі шляхом конфігурування програмного робота на здійснення заданих операцій на рівні інтерфейсу користувача. Програмні роботи здатні взяти на себе більшість рутинної офісної роботи, виконуючи її набагато швидше, акуратніше й ефективніше від людини та вивільняючи таким чином людські ресурси на реалізацію більш творчих завдань – завдань із більшою доданою вартістю. При цьому роботи легко інтегруються, працюють поряд з уже існуючими системами й додатками, не змінюючи ІТ-ландшафт організації.

То чому ж саме роботизація бізнес-процесів стає стратегічним підходом до підвищення операційної ефективності в більшості провідних компаній світу та України?

  • RPA – це інноваційна технологія, що дозволяє компаніям автоматизувати процеси, які ніколи раніше не розглядались як такі, що піддаються автоматизації. До того ж, автоматизувати в дуже стислі терміни та при мінімальних інвестиційних витратах.
  • RPA – це перевірений досвідом підхід, який нині широко застосовується багатьма провідними компаніями із метою створення повнофункціонального цифрового бек-офісу.
  • RPA – це проривний інноваційний підхід, що дозволяє бізнесу підвищити ефективність операцій у понад 300%.

Роботизація бізнес-процесів vs. традиційні підходи до підвищення операційної ефективності

Яких же результатів можна досягти шляхом впровадження традиційних підходів до підвищення операційної продуктивності? Однозначної відповіді на це питання не існує, оскільки все залежатиме від операційної моделі та організаційних особливостей кожної компанії. Однак узагальнені цифри, що відображають максимальний ефект, якого можна досягти з допомогою тих чи інших підходів до підвищення операційної ефективності з відображенням результатів у балансі компанії, представлені нижче.

  • 20-30% ефективності – за використання підходу централізації та комплексної автоматизації бізнесу
  • 15-30% ефективності – за використання такого підходу з оптимізації бізнес-процесів, як реінжиніринг процесів (включаючи Lean & Six Sigma)
  • 40-60% ефективності – за використання підходу реструктуризації та оптимізації бізнесу
  • 30-50% ефективності – за використання підходу аутсорсингу й офшорингу процесів та функцій

Зробивши зовсім нескладні підрахунки, легко переконатися, що роботизація бізнес-процесів дозволяє досягти значно більших показників ефективності. Підвищення операційної продуктивності у 300% є лише мінімально можливим приростом ефективності, якого можна досягти за використання Robotics. Реальні ж реалізовані нами бізнес-кейси доводять, що роботизація бізнес-процесів дозволяє отримати до 2800% збільшення операційної продуктивності. Такі безпрецедентні результати, які на сьогодні не може забезпечити жодна з усталених бізнес-стратегій, не можуть не вражати.

Тож якщо Ви плануєте досягти справді вражаючих результатів та значно підвищити операційну ефективність Ваших бізнес-процесів, варто розглянути саме роботизацію бізнес-процесів як стратегічний підхід до підвищення операційної ефективності. Не варто побоюватись, що ця технологія – лише тимчасовий тренд. Тенденції її розвитку свідчать прямо про протилежне. Уже в недалекому майбутньому – мірою розвитку і вдосконалення технологій оптичного розпізнавання образів, машинного навчання та штучного інтелекту – дедалі досконалішою ставатиме обробка програмними роботами неструктурованих масивів даних, а відтак і розширення спектру опрацьовуваних ними завдань. Цей рух у напрямку інтелектуальної роботизації (Advanced Robotics), якого дотримуються сьогодні найпрогресивніші виробники програмного забезпечення RPA, у кінцевому підсумку не тільки не знижуватиме ефективність технології роботизації бізнес-процесів у найближчі роки, а навпаки – лише посилюватиме її.

Бажаєте дізнатись більше про Robotic Process Automation (RPA), будь-ласка, звертайтесь у наші офіси в Україні та Гонконзі!

Про Компанію «DMS Solutions»:
«DMS Solutions» ‒ український розробник програмного забезпечення у сфері електронного документообігу, перший український провайдер послуг у сфері роботизації бізнес-процесів та побудови систем управління програмними роботами. DMS Solutions працює на ринках Європи, Північної Америки та Азії і має офіси в Гонконзі та Україні. «DMS Solutions» є офіційним партнером «UiPath» та реселлером програмного забезпечення «UiPath» в Україні.